Stopka , Spis treści

Od redakcji P. Patoczka, A. Wójcik-Popek

HISTORIA

Juan Antonio Mira Rico Castles landscape in the southeast of the Iberian Peninsula: the example of Castalla Castle between the 11th and 15th centuries

Bernadeta Schäfer Prawo i przepisy dotyczące budownictwa wiejskiego w Dolinie Kamiennej od XIX wieku do 1961 roku. Część I

Piotr Kołodziejczyk Archaelogical sites in the Nile Delta landscape (Egypt). Economy, law, protection

KRAJOBRAZ

Marta Gargała-Polar, Marta Pisarek, Lech Lichołai, Marcelina Farajewicz Zagospodarowanie przestrzeni uzdrowiskowej Iwonicza-Zdroju w opinii turystów i kuracjuszy

Concetta Falduzzi, Giuseppe S. Martorana Rural development between “institutional spaces” and “spaces of resources and vocations”: Park Authorities and LAGs in Sicilia

VARIA

Agnieszka Wójcik-Popek Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach

RECENZJA
Agata Gajdek Recenzja książki „Parki i ogrody terapeutyczne” autorstwa M. Trojanowskiej