TOPIARIUS. Studia krajobrazowe to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Zakład Architektury Krajobrazu, Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętymi badaniami krajobrazowymi oraz architekturą krajobrazu oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami badan krajobrazowych oraz kierunkami przekształcania i kształtowania krajobrazu. Czasopismo ukazuje się 2 razy w roku.

Misją pisma jest przyczynianie się do rozwoju zainteresowania analizami krajobrazowymi i kierunkami kreacji krajobrazowych, poprzez rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie aktywnych form badań krajobrazowych, łączących wiedzę i doświadczenie fachowców różnych specjalności.

W TOPIARIUSIE prezentowane są wyniki najnowszych badań, nowe idee i pomysły, a także analizy i prognozy dotyczące rozwoju architektury krajobrazu i badań krajobrazowych, w Polsce i na świecie. TOPIARIUS informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i inspirujących publikacjach.

L1Z

Czasopismo publikuje artykuły na zgodnie z zasadami Open Access.

Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.

Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.